Video Trailer

Đặc Quyền VIP

Thứ 2 ngày 15/01/2018

Quý Anh Hùng thân mến!
Khi tham gia Võ Lâm Thiên Hạ chúa các Anh Hùng sẽ nhận được rất nhiều đặc quyền khi nâng cấp VIP của mình. Mỗi Cấp VIP sẽ tương ứng với các quà tặng khác nhau.