Video Trailer

Hệ Thống Uy Danh

Thứ 2 ngày 15/01/2018

Hệ thống uy danh

Trên con đường hành tẩu giang hồ , những chiến công hiển hách , những cuộc đụng độ đẫm máu !!!

Đều có thể tạo dựng uy danh cho chính mình

Để người đời ca tụng , kẻ thú khiếp sợ khi nhắc đến tên mình.

Dựa vào số chiến công bạn đạt được để nâng cao uy danh của bản thân.

Ngoài ra Uy Danh còn có thẻ tăng  chỉ số thuộc tính của nhân vật

Kèm theo đó uy danh bạn càng cao sẽ nhận được phần thưởng tương ứng cho cấp uy danh đó càng nhiều.

Chiến công để nâng cấp uy danh chủ yếu kiếm được nhờ các hoạt động PK

Uy danh càng cao càng thể hiện được trình độ pk siêu việt .