Video Trailer

Trang Bị - Khảm Đá và Thuộc Tính Nhân Vật

Thứ 2 ngày 15/01/2018

Trang Bị - Khảm Đá và Thuộc Tính Nhân Vật

Mỗi 1 nhân vật sẽ có 10 trang bị tương ứng cho riêng mình.
Khi thay đổi trang bị ngoại hình nhân vật cũng sẽ thay đổi theo.

Cấp độ hiếm của trang bị được phân chia theo màu sắc:

Trắng - Lục – Tím – Cam

Ngoài ra còn có bộ đồ theo Set Đồ của mỗi phái.

Mỗi trang bị sẽ có 3 lỗ đục để khảm đá.

Tùy vào trang bị khác nhau sẽ được khảm những loại đá khác nhau

+ Tấn Công
+ Phòng Thủ
+ Sinh Lực

Trong nhân vật cũng có khá nhiều chỉ số thuộc tính cần để ý để có thể xây dựng nhân vật đi theo hướng của bạn.

Các thuộc tính cơ bản như : Tấn công – phòng thủ - máu
Bạn có thể dùng đan thuộc tính để tăng chỉ số cơ bản của nhân vật