Video Trailer

Hệ Thống Đệ Tử

Thứ 2 ngày 15/01/2018

Hệ thống Đệ Tử cho phép Nhân Vật và Đệ Tử đồng hành cùng tham chiến trong một số tính năng đặc biệt.

Các Đệ Tử đều có thuộc tính và kĩ năng riêng.

Tùy theo mục đích mà nhân vật có thể lựa chọn Đệ Tử phù hợp.

Đệ Tử được chia làm 3 cấp độ từ thấp đến cao :

Tinh Lương – Quý Hiếm - Sử Thi

Sử dụng item để tang kinh nghiệm và lên level cho pet :
Exp đệ (N) - nhỏ
Exp đệ (V) - vừa
Exp đệ (T) – to

Khi Đệ Tử đạt đủ điều kiện để đột phá thì chúng ta có thể tiến giai .

Mỗi người chơi có thể lựa chọn 3 Đệ Tử hỗ trợ cho chủ nhân

Lực chiến của Đệ Tử sẽ cộng thẳng cho chủ nhân của chúng.