Video Trailer

Giới Thiệu Chung Về Các Class

Thứ 2 ngày 15/01/2018

Giới Thiệu Chung Về Các Class – Võ Lâm Thiên Hạ

Võ lâm Trung Nguyên trải qua nhiều thế hệ thì các bí kíp võ công trấn phái dần dần bị mai một.
Do thế hệ trẻ dần không thể kế thừa lại được chân truyền từ thế hệ cũ.

Các loại võ công tuyệt kỹ dần dần thất truyền trong giới võ lâm.

Chỉ còn duy nhất 5 đại môn phái còn bảo tồn được võ công trấn phái và khẳng định vị trí của chính mình.

Thiếu Lâm – Nga Mi – Võ Đang – Thiên Nhẫn – Đường Môn

+ Thiếu Lâm : Phật Pháp Vô Biên
Với sức mạnh vô song - khả năng phòng thủ kiên cố - Cận chiến - sinh mệnh cao

+ Võ Đang : Nhất Đại Kiếm Tông
Nhân kiếm hợp nhất - Kiếm ý hóa hình - Cận Chiến – sát thương cao

+ Nga Mi : Hàn Băng Chi Thể
Trời sinh đã có khả năng nắm rõ quy luật nguyên tố - Tầm xa – Sát thương cao

+ Thiên Nhẫn : Nhất Kích Tất Sát
Chuyên Ám Sát - Ẩn thân giỏi - Cận Chiến - Bạo kích

+ Đường Môn : Xạ Nhật Thần Cung
Tấn Công Tầm Xa - Bạo Kích Cao - Khống Chế Rộng - Sát Thương Lớn

 

Đại phái nào sẽ dương danh thiên hạ đây !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!